Sivukartta

Säännöt

Perusperiaatteet

Pelin keskeinen sääntö on terve järki ja realistinen illuusio. Fyysiset konfliktit mallinnetaan fyysisinä konflikteina siten, ettei ketään satu – esim. hidastetusti, kevyesti tai mahdollisuuksien mukaan ennalta harjoiteltuina. Lähtökohtaisesti jokainen hahmo on yhtä vahva tai nopea kuin pelaajansakin on. Tästä ovat poikkeuksena peikot. Nyrkkisääntönä onkin, että tervejärkinen ihminen ei käy peikkoa vastaan ilman aseita tai harkitsematta niiden kanssakaan.

Myös konfliktitilanteissa kannattaa noudattaa ns. suuremman draaman sääntöä. Olisi toivottavaa valita eri tilanteissa sellainen ratkaisutapa ja lopputulos, joka tuottaa itselle ja kanssapelaajille mahdollisimman paljon pelattavaa, reagoitavaa ja tunnettavaa. Joskus tämä voi tapahtua pisteiden vertailun tai muun sääntösäätämisen kustannuksella. Omalle hahmolle ja sen toiminnan logiikalle on tärkeää olla uskollinen, mutta joskus on parempi luoda suuri, monia hahmoja koskettava draamatilanne kuin pitää väkisin kiinni oman hahmon yksityiskohdista. Pelinjohto luottaa pelaajien kykyyn tehdä pelitilanteessa paras ratkaisu.

(Suuremman draaman säännön käyttöä peleissä ovat esitelleet mm. Laura Kalli ja Katri Lassila seikkailuromanttista tyylilajia esittelevissä artikkeleissa: Kalli, Laura & Lassila, Katri (2007). Seikkailuromantiikan sisaret, Roolipelaaja 10/2007 ja Lassila, Katri (2008). Adventurous Romanticism: Enabling a Strong Adventurous Element in Larp, Playground Worlds, Creating and Evaluating Experiences of Role-Playing Games. Ropecon Ry. Huom! Vaikka seikkailuromantiikka on tyylilajina inspiroiva, Neonhämärä ei ole seikkailuromantiikkaa.)

Alla esitetyt säännöt on tarkoitettu epäselviin pelitilanteisiin ja niiden ratkaisemiseen, ei siis missään tapauksessa jokaisessa konfliktitilanteessa käytettäväksi!

Kehopisteet

Jokaiselle hahmolle on määritelty ns. kehopisteet yhdestä viiteen. Kehopisteet kertovat sen, kuinka hahmo toimii tappelutilanteessa tai ääriolosuhteissa. Kehopisteet ovat yhdistelmä mm. hahmon voimaa, ketteryyttä, kestävyyttä ja nopeutta. Täysi-ikäisen ja terveen ihmisen peruspistemäärä on 2. Urheilua, kamppailulajeja tms. fyysistä aktiviteettia pitkään ja säännöllisesti treenanneella ihmisellä pistemäärä voi olla 3. Aikuisella ja terveellä peikolla pistemäärä on 4 tai 5. Hyvin nuorella, vanhalla tai sairaalla peikolla pistemäärä voi olla 3 tai 2. Liikuntakyvyttömällä, pahoin loukkaantuneella tai tajuttomalla hahmolla pistemäärä on yksi.

Mielipisteet

Jokaiselle hahmolle on määritelty myös ns. mielipisteet niin ikään yhdestä viiteen. Mielipisteet kertovat sen, kuinka hahmo toimii henkisesti stressaavassa tai vaikeassa tilanteessa ja kuinka hän toipuu siitä. Ne ovat yhdistelmä mm. hermojen hallintaa, johdonmukaisuutta ja älyä. Normaalin, kohtuulliseen paineeseen tottuneen ja elämänsä vastoinkäymisistä jaloilleen selviävän hahmon mielipistemäärä on 3. Poikkeuksellisen kylmähermoisen ja suunnitelmallisen hahmon pistemäärä voi olla 4. Hermoheikon, hysteerisen tai hyvin stressaantuneen hahmon pistemäärä voi olla 2. Keskittymiskyvyltään ja itsehillinnältään täysin romahtaneella hahmolla pistemäärä voi olla yksi. Huom! Mielipisteet eivät kerro hahmon mielenterveydestä.

Pisteiden käyttö

Keho- ja mielipisteitä käytetään sellaisissa tilanteissa, joissa on epäselvää, kumpi hahmoista pääsisi voitolle. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. tappelu, takaa-ajo ja paini (kehopisteet) tai esim. uhkailu, painostus ja viettely (mielipisteet). Pelaajat kertovat toisilleen pistemääränsä ja se jolla on suurempi, voittaa konfliktin. Sen kummempia pohtimatta pelitilanne pelataan em. ohjeita noudattaen. Pisteiden käyttäminen on toissijaista pelin tunnelmaan ja illuusioon nähden, eli pistevertailu tulee tehdä mahdollisimman diskreetisti (esim. sormilla näyttämällä) ja pelitilannetta pitää jatkaa sujuvasti. Jos konflikti on tiedossa jo etukäteen, olisi hienoa jos pelaajat voivat neuvotella ottelun kulun niin ikään etukäteen ja pelata sen spontaanisti, jolloin pisteiden vertailua ei tarvita.

Tasapelitilanteita tulee varmasti. Jos tasapeli tulee kehopisteistä, verrataan seuraavaksi mielipisteitä ja päinvastoin. Jos edelleen ollaan tasapelissä, se tarkoittaa kirjaimellisesti tasapeliä. Tilanne jatkuu niin kauan kunnes jompikumpi hahmoista luovuttaa, joku tulee väliin, kumpikin pakenee tms. Tilanteen kehittäminen tasapelitilanteessa on pelaajien omalla vastuulla. Jos konfliktitilanteessa useampi hahmo on samalla puolella yhtä tai useampaa toista hahmoa vastaan, verrataan kummankin puolen yhteenlaskettuja pisteitä. Esim. kaksi peruskuntoista ihmistä häviää yhdelle aikuiselle peikolle, mutta kaksi budolajiharrastajaa saa peikonkin nurin.

Aseet

Jotkut hahmot voivat olla taitavia tuliaseiden, teräaseiden tms. käyttämisessä. Tällaisella hahmolla on asiasta erikseen maininta. Hahmo, jolla on tuliase hallussaan, saa +1 kehopisteisiin sopivassa tilanteessa, mikäli hän osaa käyttää asetta. Aseisiin tottumaton käyttäjä saa aseesta vain pientä hyötyä, joka pelataan konfliktitilanteessa tervettä järkeä käyttäen. Tuliaseina pelissä käytetään replikoita ja teräaseina terästä, hillittyjä latekseja, teatteriveitsiä tms. Tuliaseella ampuminen suoritetaan osoittamalla aseella ja huutamalla "Pam!", "Laukaus!" tms. Teräsaseilla ja muilla helposti satuttavilla esineillä voi uhota käsivarrenmitan päästä, mutta niitä ei saa heitellä, huitoa tai tuoda toisen pelaajan iholle tai vaatteille. Esim. veitsellä lyöminen suoritetaan ilman veistä (tai veitsi visusti tupessa), tarvittaessa offgame-ohjeen kera: "Lyön sua veitsellä". Lyönti kädellä tehdään pehmeästi valittuun ruumiinosaan.

Aseiden käsittelyssä tulee muistaa paitsi varovaisuus myös laki julkisella paikalla, ja jokainen pelaaja on itse vastuussa tekemisistään.

Muu fyysinen kontakti

Muunlaisessa fyysisessä kontaktissa pätevät samat säännöt kuin konfliktien kohdalla: terve järki ja kestävä illuusio. Esim. kiinni sitominen tehdään köydellä tms. mutta sidottua ei jätetä yksin siten, ettei hän kykene pääsemään itse irti. Hahmo voi ahdistella toista fyysisesti tai harrastaa seksiä, mutta on järkevää olla koskematta intiimialueisiin ja sen sijaan pysyä puheen ja sallittujen ruumiinosien tasolla, hoitaa homma ns. kuivana.

Tosi

(Tosi-sääntöä on käytetty ainakin Mikki Rautalahden pelissä, mutta sen alkuperä on epäselvä. Kunnia kuitenkin sille, joka on sen kehittänyt!)

Pelissä tulee vastaan tilanteita ja asioita, joita ei suoraan pystytä tai haluta propata täydellisesti. Tällöin voidaan käyttää tosi-sääntöä. Mikäli toinen pelaaja aloittaa lauseensa selkeästi painottaen sanaa "tosi", kyseessä on peliohje, jolla ilmaistaan jonkin olevan totta pelimaailmassa. Samaa voidaan käyttää myös peliohjeessa lapulla. Tällöin muiden pelaajien tulee suhtautua asiaan totena.

Esimerkkejä:

"Tosi: hahmosi nousee leijumaan."

"Tosi: juomasi neste oli myrkkyä. Saat kohtauksen ja päädyt tajuttomaksi."

Tai hieman kehittyneempänä versiona suoraan osana pelin sisäistä repliikkiä, joka ei riko illuusiota niin pahasti:

"Tosi: kylläpä jätkä veti noi siteet ihan sika kireälle! Ei taatusti lähde tuosta irti!"

Tarkoituksena on kyetä selviämään pelitilanteista ilman tilannetta katkaisevaa offgamettamista. Tosi-säännön käyttämistä suositellaan aina kun se on mahdollista offgamen sijaan!

Magia

Hahmot saattavat kohdata pelissä ilmiöitä, jotka eivät ole selitettävissä järjellä tai tieteellä ja vaikuttavat kerta kaikkiaan oudoilta. Joillakin hahmoilla voi olla käytössään maagisia voimia. Magiaa hallitsevalla on ohjeet voimiensa käyttöön, ja magian kohteeksi joutuva noudattaa käyttäjän antamia peliohjeita. Jos kohteella on omia voimia tai esineitä, jotka voisivat vaikuttaa magian toimintaan, asiasta voidaan lyhyesti neuvotella ja tehdä draaman kannalta paras ratkaisu. Epäselvyyksissä kannattaa ottaa yhteyttä pelinjohtoon.

Turvasana

Jos pelaaja kokee pelitilanteen jollakin tavalla epämiellyttäväksi, hän saa ilman muuta käyttää turvasanaa. Turvasanoja on kaksi liikennevaloja mukaillen: keltainen ja punainen. Järjestelmä lienee monille tuttu: keltaista käytetään silloin, kun tilanne on vielä ok mutta pidemmälle ei sovi mennä. Punaista käytetään silloin, kun pelaaja haluaa tilanteen loppuvan kokonaan. Vastapelaajan/pelaajien on ehdottomasti noudatettava pyyntöä heti. On kuitenkin suotavaa pelata tilanne toisiin tunnelmiin sen sijaan että keskeyttää pelin. Huom! Turvasanaa ei kannata käyttää lauseen keskellä vaan yksittäisenä sanana, jotta sen pelin ulkopuolinen taso käy varmasti ilmi.

Vaaratilanne

Vaaratilanteessa käytetään perinteistä holdia.

Offgame

Offgamen merkkinä tuttu nyrkki pään päällä. Merkkiä toivotaan nähtävän harvoin jos ollenkaan.

Kaupunkipeliohje

Neonhämärä on kaupunkipeli. Se tarkoittaa, että pelaajien on otettava huomioon asioita, joita metsälarpissa tai vuokrattuun pelipaikkaan sulkeutuneena ei tarvitse ajatella. Tämä kaupunkipeliohje on kirjoitettu Dare Talvitien laatiman Kaupunkipelaajan oppaan tuella. Daren opas löytyy täältä: http://xy.utu.fi/ghostexpress/kaupunki.html ja siihen kannattaa tämän ohjeen ohella tutustua.

Pelin rajat

Julkisilla paikoilla tai tiloissa pelattaessa on otettava huomioon peliin kuulumattomat henkilöt. Heille ei saa aiheuttaa häiriötä, harmia tai vaivaa enempää kuin normaalistikaan aiheuttaisit, eikä heidän huomiotaan kannata turhaan herättää. Kaikki erikoisemmat pelitilanteet on suositeltavaa pelata syrjemmällä. Erityishuomiota tulee kiinnittää mahdollisten aseiden vilautteluun. Se on ehdottomasti kiellettyä (myös laissa, ks. Pelin säännöt), kaikki varmasti ymmärtävät syyn. Jokainen pelaaja on itse vastuussa tekemisistään.

Jokaisella pelaajalla, joka on mukana pelissä, täytyy olla siitä merkkinä hihassaan valkoinen nauha. Se on pakollinen! Ilman sitä pelaaja ei ole pelissä, eli nauhan poistamalla voi poistua hetkeksi pelistä jos se on tarpeen. Nauhan täytyy olla sen verran leveä että se erottuu vähän kauempaakin, ja hahmon tyyliin sopivasti se voi olla lakanasta repäisty kaistale tai sievä silkkinauha rusetilla. Nauha täytyy olla aina näkyvissä, eli huomioi tämä päällysvaatteiden pukemisessa ja riisumisessa. Ovelalla pelaajalla voi olla kaksi nauhaa, toinen sisävaatteissa ja toinen takissa. Jokainen pelaaja hankkii nauhan itse.

Yhteydenpito

Kaupunkipelissä yhteydenpito hoituu pääosin puhelimitse. Huolehdi siis siitä, että olet antanut pelinjohdolle oikean puhelinnumerosi. Annamme ne eteenpäin kontakteillesi tai voitte vaihtaa niitä keskenänne. Voit toki kieltää puhelinnumeron jakelun, mutta silloin saatat jäädä muiden tavoittamattomiin eikä pelisi etene. Lataa akku ennen peliä, laturiakin voi pitää mukana.

Vaikka hahmolla ei olisi puhelinta, pelaajalla on. Tallenna puhelimeesi pelinjohdon puhelinnumerot ennen peliä (lähetämme ne listalle) ja jos mahdollista, liitä niihin vaikka poikkeava soittoääni, josta tunnistat puhelut. Pelinjohdolta tuleviin puheluihin on olennaisen tärkeää vastata, jos se suinkin pelitilanteessa onnistuu. Puhelut voivat sisältää offgame-tietoa, joka täytyy ottaa huomioon. Pelinjohdolle voi soittaa paitsi pyytääkseen offgame-ohjeita, myös silloin jos hahmo soittaa vaikkapa numerotiedusteluun (kysyäkseen pelissä olevan hahmon numeroa), äidilleen tai (ingame)poliisille.

Liikkuminen

Jos sinulla on auto käytössäsi pelissä, se helpottaa liikkumista. Jos tarpeen, anna kyyti muille ja peri bensakulut pelin jälkeen. Muuten pelissä liikutaan julkisen liikenteen ehdoilla (tai taksilla jos on varaa). Hyödyllisiä linkkejä ovat mm. www.hel.fi/hkl ja www.ytv.fi. Näistä osoitteista löytyy aikatauluja ja hintoja. Pääkaupunkiseudulla risteilemisessä korvaamaton on www.reittiopas.fi, jolla voi suunnitella matkansa pisteestä A pisteeseen B. Monet hahmot selvinnevätkin kävelemällä tai lyhyillä matkoilla julkisia käyttäen.

Pelitilat

Pelissä käytetään yksityisasuntoja. Niissä on ehdottomasti noudatettava asunnon omistajan toiveita ja tietysti maalaisjärkeä. Oletus on, että asunnoissa saa esim. käydä vessassa tai juoda vettä, mutta jääkaapin tyhjentäminen tai kiivaan taistelun käyminen keskellä olohuoneen lattiaa ei ole suotavaa ilman lupaa. Joissakin asunnoissa saattaa olla esineitä, jotka ovat mukana pelissä ja joita saa ottaa mukaansa. Esineet on merkitty kahdella tavalla: kultaisella tähdellä merkityt esineet saa ottaa mukaan ja niitä voi käyttää, mutta ne täytyy palauttaa omistajalleen ehjänä ja kunnossa. Punaisella sydämellä merkityt esineet saa ottaa mukaan ja niille saa tehdä ihan mitä tahansa, vaikka hajottaa kappaleiksi.